libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Academia de Studii Economice Bucuresti. ( Bucuresti, Romania) [web site ]  [online catalog]

Romania. Biblioteca Naţională a Romāniei ( Bucuresti, Romania) [web site ]  [online catalog] [ALEPH 500] +