libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Jan Kochanowski University. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ( Kielce, Holy Cross Poland) [web site ]  [online catalog] [ALEPH 500] +

Kielce. Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach ( Kielce, Holy Cross Poland) [web site ]  [online catalog] [Mateusz] +

Kielce University of Technology. Politechnika Świętokrzyska ( Kielce, Poland) [web site ]  [TINLIB]