libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Biblioteka. Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie. Public Library in Aleksandrów ( Aleksandrów, Lublin Poland) [MAK]

Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [MAK] +

Christian Theological Academy. Biblioteka Główna Chrzescijanskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Chrzescijanska Akademia Teologiczna ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [MAK] +

  Cracow University of Economics -- World Bank Depository Library. Biblioteka Depozytowa Banku Światowego przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Cracow University of Economics ( Kraków, Lesser Poland Poland) [web site ]  [online catalog] [MAK]

Gorzno College. Biblioteka i SCI Zespołu Szkół w Górznie. Zespół Szkół w Górznie ( Górzno, Masovian Poland) [web site ]  [MAK]

Lublin French Alliance. Biblioteka - Mediateka Alliance Française przy UMCS w Lublinie. Alliance Française Lublin ( Lublin, Lubusz Poland) [web site ]  [MAK]

  Polish Academy of Sciences. Biblioteka Kórnicka. Polska Akademia Nauk. Polska Akademia Nauk ( Kórnik, Greater Poland Poland) [web site ]  [online catalog] [MAK] +

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Hydraulic Engineering in Gdansk. Biblioteka Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku. Polska Akadema Nauk -- Instytut Budownictwa Wodnego w Gdańsku ( Gdansk, Pomeranian Poland) [web site ]  [MAK]

  Polish Academy of Sciences -- Space Research Centre in Warsaw. Biblioteka Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie. Polska Akadema Nauk -- Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [MAK]

Seminary of the Archdiocese of Gniezno. Biblioteka Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie ( Gniezno, Greater Poland Poland) [web site ]  [online catalog] [MAK] +

University of Humanities and Natural Sciences in Sandomierz. Biblioteka Główna Wyzsza Szkola Humanistyczno-Przyrodnicza. Wyzsza Szkola Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu ( Sandomierz, Holy Cross Poland) [web site ]  [online catalog] [MAK] +

University of Silesia -- Faculty of Theology. Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach. Uniwersytet Slaski w Katowicach -- Wydzial Teologii ( Katowice, Silesian Poland) [web site ]  [MAK]

  University of Szczecin -- Faculty of Mathematics and Physics. Biblioteka Wydzialu Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecinskiego. Uniwersytet Szczecinski ( Szczecin, West Pomeranian Poland) [web site ]  [MAK]

  Warsaw University -- Center for American Studies. Biblioteka Osrodka Studiów Amerykanskich Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski -- Osrodek Studiów Amerykanskich ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [MAK]

  Warsaw University -- Faculty of History. Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski -- Wydzial Historyczny -- Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [MAK]

  Warsaw University -- Faculty of Polish Philology -- Institure of Polish Literature and The Institure of Polish Culture. Biblioteka Instytutu Literatury Polskiej i Instytutu Kultury Polskiej Wydzialu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego im W. Borowego. Uniwersytet Warszawski -- Wydzial PoIonistyki -- Instytut Literatury Polskiej ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [MAK]

  Warsaw University -- Faculty of Polish Philology -- Institute of Classics. Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski -- Wydzial Polonistyki ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [MAK]

  Warsaw University -- Faculty of Polish Studies - Institute of Classical Studies. Biblioteka Instytutu Jezyka Polskiego im. Jana Baudouina de Courtenay Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski -- Wydzial Polonistyki -- Instytut Filologii Klasycznej ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [MAK]

  Wroclaw University -- Faculty of Mathematics and Computer Science. Biblioteka Wydzialu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wroclawskiego. Uniwersytet Wroclawski -- Wydzial Matematyki i Informatyki ( Wroclaw, Lower Silesian Poland) [web site ]  [MAK]

  Wroclaw University -- Institute of Archeology. Biblioteka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wroclawskiego. Uniwersytet Wroclawski -- Instytut Archeologii ( Wroclaw, Lower Silesian Poland) [web site ]  [MAK]