libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Academy of Art in Szczecin. Academy of Art Library. Mediateka Akademii Sztuki w Szczecinie ( Szczecin, West Pomeranian Poland) [web site ]  [online catalog] [PATRON] +

  AGH University of Science and Technology -- Faculty WIMiR. Biblioteka Wydziału Inzynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie -- Wydział WIMiR ( Kraków, Lesser Poland Poland) [web site ]  [online catalog] [PATRON] +

  Jagiellonian University -- Institute of Philosophy in Krakow. Biblioteka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie. Uniwersytet Jagiellonski -- Instytut Filozofii w Krakowie ( Kraków, Lesser Poland Poland) [web site ]  [PATRON]

Lazarski University. Lazarski University Library. Biblioteka Uczelni Łazarskiego ( Warsaw, Poland) [web site ]  [online catalog] [PATRON]

Pedagogical Academy in Lodz. Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi ( Łódź, Lodz Poland) [web site ]  [online catalog] [PATRON] +

Slupsk, Poland. Slupsk Public Library. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku ( Slupsk, Pomeranian Poland) [web site ]  [online catalog] [PATRON] +

State Higher Vocational School in Tarnow. Biblioteka Uczelniana Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Tarnowie. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Tarnowie ( Tarnów, Lesser Poland Poland) [web site ]  [PATRON]

University of Business in Tarnow. Biblioteka Wyzszej Szkoly Biznesu w Tarnowie. Wyzsza Szkola Biznesu w Tarnowie ( Tarnów, Lesser Poland Poland) [web site ]  [online catalog] [PATRON] +

University of Economics and Innovation in Lublin. Biblioteka Wyzszej Szkoly Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Wyzsza Szkola Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( Lublin, Lubusz Poland) [web site ]  [online catalog] [PATRON] +

  Warsaw University -- Institute of English Studies. Biblioteka Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski -- Wydzial Neofilologii -- Instytut Metali Niezelaznych w Gliwicach ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [PATRON]