libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Académie Louvain. Bibliothčque On Line du réseau de l'Académie 'Louvain. ( Louvain-la-Neuve, Belgium) [web site ]  [online catalog] [Virtua] +

Academy of Art in Gdansk. Biblioteka Akademii Sztuk Pieknych w Gdańsku. Akademia Sztuk Pieknych w Gdańsku ( Gdansk, Pomeranian Poland) [web site ]  [online catalog] [Virtua] +

Academy of Music in Krakow. Biblioteka Akademii Muzycznej w Krakowie. Akademia Muzyczna w Krakowie ( Kraków, Lesser Poland Poland) [web site ]  [online catalog] [Virtua] +

Academy of Physical Education and Sport in Gdansk. Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ( Gdansk, Pomeranian Poland) [web site ]  [online catalog] [Virtua] +

Academy of Physical Education in Kraków. Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ( Kraków, Lesser Poland Poland) [web site ]  [online catalog] [Virtua]

Administrative Court of Thailand. Administrative Court of Thailand Library. ( Bangkok, Thailand) [Virtua] +

African Development Bank. African Development Bank Library. ( Abidjan, Cote D'Ivoire) [web site ]  [Virtua] +

AGH University of Science and Technology. AGH University of Science and Technology Main Library. Biblioteka Głowna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica ( Krakow, Poland) [web site ]  [online catalog] [Virtua] +

  AGH University of Science and Technology -- Academy of Mining and Metallurgy. Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ( Kraków, Lesser Poland Poland) [web site ]  [Virtua]

  AGH University of Science and Technology -- Faculty of Humanities. Biblioteka Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie -- Wydział Humanistyczny ( Kraków, Lesser Poland Poland) [web site ]  [Virtua]

  AGH University of Science and Technology -- Faculty of Management. Biblioteka Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Akademia Górniczo-Hutnicza -- Wydział Zarządzania ( Kraków, Lesser Poland Poland) [web site ]  [online catalog] [Virtua]

  AGH University of Science and Technology -- Faculty of Physics and Applied Computer Science. Biblioteka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie -- Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ( Kraków, Lesser Poland Poland) [web site ]  [online catalog] [Virtua]

Agricultural University of Cracow. Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie ( Kraków, Lesser Poland Poland) [web site ]  [online catalog] [Virtua] +

Ahmadu Bello University. Ahmadu Bello University Libraries. ( Zaria, Nigeria) [web site ]  [Virtua] +

  Ahmadu Bello University. Agricultural Library. ( Zaria, Nigeria) [web site ]  [Virtua]

  Ahmadu Bello University. Institute of Education Library. ( Zaria, Nigeria) [web site ]  [Virtua]

  Ahmadu Bello University. Kashim Ibrahim Library. ( Zaria, Nigeria) [web site ]  [Virtua]

  Ahmadu Bello University. Centre For Islamic Legal Studies Library. ( Zaria, Nigeria) [web site ]  [Virtua]

Ahmadu Bello University. Abdullahi Muhammad Public Library. ( Zaria, Nigeria) [web site ]  [Virtua] +

Al Buraimi University College. Library of Al Buraimi University College. كلية البريمي الجامعية ( Al Buraymi, Oman) [web site ]  [Virtua] +


1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   Next