libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. ( México, Distrito Federal Mexico) [web site ]  [online catalog] [Koha] +

Universidad San Ignacio de Loyola. ( Lima, Peru) [web site ]  [online catalog] [Symphony] +