libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Jan Kochanowski University. Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ( Kielce, Holy Cross Poland) [web site ]  [online catalog] [ALEPH 500] +

Kielce. Kielce Public Library. Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach ( Kielce, Holy Cross Poland) [web site ]  [online catalog] [Mateusz] +

University of Humanities and Natural Sciences in Sandomierz. Biblioteka Główna Wyzsza Szkola Humanistyczno-Przyrodnicza. Wyzsza Szkola Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu ( Sandomierz, Holy Cross Poland) [web site ]  [online catalog] [MAK] +