libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Institute of Tuberculosis and Lung Diseases. Biblioteka Naukowa Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc. Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju ( Rabka-Zdrój, Lodz Poland) [web site ]  [Libra 2000] +

  Jan Kochanowski University. Biblioteka Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach -- Filia w Piotrkowie Trybunalskim ( Piotrków Trybunalski, Lodz Poland) [web site

Lodz University of Technology. Technical University of Lodz Main Library. Biblioteka Politechniki Łódzkiej ( Lodz, Lodz Poland) [web site ]  [online catalog] [Symphony] +

  Lodz University of Technology -- Faculty of Biotechnology and Food Science. Biblioteka Biotechnologii i Nauk o Żywnosci Politechniki Łódzkiej. Politechnika Łódzka -- Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywnosci ( Lodz, Lodz Poland) [web site ]  [Symphony]

  Lodz University of Technology -- Faculty of Chemistry. Biblioteka Chemiczna Politechniki Łódzkiej. Politechnika Łódzka -- Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej ( Łódź, Lodz Poland) [web site ]  [Symphony]

  Lodz University of Technology -- Faculty of Civil Engineering and Architecture. Biblioteka Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej. Politechnika Łódzka -- Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska ( Łódź, Lodz Poland) [web site ]  [Symphony]

  Lodz University of Technology -- Faculty of Elecricity and Electrical Engineering. Biblioteka Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej. Politechnika Łódzka -- Wydział Elektrotechniki i Elektroniki PŁ ( Lodz, Lodz Poland) [web site ]  [Symphony]

Medical University of Lodz. Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uniwersytet Medyczny w Łodzi ( Lodz, Lodz Poland) [web site ]  [online catalog] [Symphony]

Pedagogical Academy in Lodz. Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi ( Łódź, Lodz Poland) [web site ]  [online catalog] [PATRON] +

University of Lodz. University of Lodz Library. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego ( Lodz, Lodz Poland) [web site ]  [online catalog] [Symphony] +

  University of Lodz -- Academy of Music. Biblioteka Glówna Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi. Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łódźi ( Lodz, Lodz Poland) [web site ]  [online catalog] [Symphony]

  University of Lodz -- British Council. Biblioteka Brytyjska Uniwersytetu Łódźkiego. Uniwersytet Łódźki ( Lodz, Lodz Poland) [web site ]  [online catalog]

  University of Lodz -- Faculty of Mathematics. Biblioteka Wydzialu Matematyki Uniwersytetu Łódźkiego. Uniwersytet Łódźki -- Wydzial Matematyki ( Lodz, Lodz Poland) [web site

  University of Lodz -- Faculty of Physics and Chemistry. Biblioteka Fizyczna Uniwersytetu Łódźkiego. Uniwersytet Łódźki -- Wydzial Fizyki i Chemii ( Lodz, Lodz Poland) [web site

  University of Lodz -- Faculty of Theatre and Audiovisual Arts - Institute of Literary Theory. Biblioteka Instytutu Teorii Literatury. Uniwersytet Łódźki -- Teatru i Sztuk Audiowizualnych -- Instytut Teorii Literatury ( Lodz, Lodz Poland) [web site

  University of Lodz -- Strzeminski Academy of Fine Arts. Biblioteka Akademii Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi. Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi ( Lodz, Lodz Poland) [web site ]  [online catalog] [Symphony]