libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Biblioteka. Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie. Public Library in Aleksandrów ( Aleksandrów, Lublin Poland) [MAK]

Gościeradów, Poland. Gościeradów Public Library. Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie ( Gościeradów, Lublin Poland) [web site ]  [Mateusz] +

Maria Curie-Sklodowska University. Marie Curie-Skłodowska University Library. Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej ( Lublin, Lublin Poland) [web site ]  [online catalog] [Virtua] +

  Maria Curie-Sklodowska University -- British Council. Biblioteka Centrum Brytyjskiego UMCS w Lublinie. Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie ( Lublin, Lublin Poland) [web site

  Maria Curie-Sklodowska University -- Department of Archaeology. Biblioteka Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie. Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie -- Katedra Archeologii ( Lublin, Lublin Poland) [web site

  Maria Curie-Sklodowska University -- Faculty of Political Science Library. Biblioteka Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu -- Wydział Politologii ( Lublin, Lublin Poland) [web site ]  [online catalog] [Virtua]

  Maria Curie-Sklodowska University -- Institute of Sociology. Biblioteka Instytutu Socjologii UMCS w Lublinie. Uniwersytet Marii Curie Sklodowskiej w Lublinie ( Lublin, Lublin Poland) [web site ]  [online catalog] [Virtua]

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Agrophysics. Biblioteka Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Polska Akademia Nauk ( Lublin, Lublin Poland) [web site ]  [online catalog] [Libra 2000]