libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Academy of Fine Arts in Warsaw. Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ( Warsaw, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [SOWA] +

Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [MAK] +

Central Agricultural Library. Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego. ( Warsaw, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [ALEPH 500] +

Christian Theological Academy. Biblioteka Główna Chrzescijanskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Chrzescijanska Akademia Teologiczna ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [MAK] +

Ciechanow County, Poland. Ciechanow County Public Library. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie ( Ciechanów, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [Mateusz] +

Fryderyk Chopin University of Music. Biblioteka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [ALEPH 500] +

Gorzno College. Biblioteka i SCI Zespołu Szkół w Górznie. Zespół Szkół w Górznie ( Górzno, Masovian Poland) [web site ]  [MAK]

Institute of Geodesy and Cartography in Warsaw. Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie. Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie ( Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [CDS/ISIS]

Institute of Geography and Environmental Protection. Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [Horizon]

Institute of Geophysics in Warsaw. Biblioteka Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie. Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [Virtua]

Jozef Pilsudski Academy of Physical Education in Warsaw. Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [SOWA2/MARC21]

  Maria Curie-Sklodowska University. Biblioteka Kolegium Licencjackiego UMCS w Radomiu. Uniwersytet Marii Curie Sklodowskiej w Lublinie -- Kolegium Licencjackie w Radomiu ( Radom, Masovian Poland) [web site

Military University of Technology. Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dąbrowskiego w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [ALEPH 500]

Polish Academy of Science Consortium of Scientific Libraries in Warsaw. Warszawskie Porozumienie Bibliotek Naukowych PAN. Warszawskiego Porozumienia Bibliotek Naukowych ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [Horizon] +

Polish Academy of Sciences. Biblioteka Polska Akademia Nauk w Warszawie. Polska Akademia Nauk ( Warsaw, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [Horizon] +

  Polish Academy of Sciences -- Centre for Ecological Research in Dziekanów Forest. Biblioteka Centrum Badań Ekologicznych w Dziekanowie Leśnym. Polska Akadema Nauk -- Centrum Badań Ekologicznych w Dziekanowie Leśnym ( Dziekanów Leśny, Masovian Poland) [web site ]  [Libra 2000] +

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Archeology and Ethnology in Warsaw. Biblioteka Główna Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk Instytutu Archeologii i Etnologii ( Warsaw, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [Horizon]

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Art. Biblioteka Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Polska Akadema Nauk -- Instytut Sztuki w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [online catalog] [Horizon]

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Biochemistry and Biophysics. Biblioteka Instytutu Biochemii i Biofizyki w Warszawie. Polska Akadema Nauk -- Instytut Biochemii i Biofizyki w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [Horizon]

  Polish Academy of Sciences -- Institute of Computer Science in Warsaw. Biblioteka Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie. Polska Akadema Nauk -- Instytut Podstaw Informatyki w Warszawie ( Warszawa, Masovian Poland) [web site ]  [Horizon]


1 2  3  4   Next