libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Głubczyce, Poland. Głubczyce Municipal and District Public Library. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna ( Głubczyce, Opole Poland) [web site ]  [online catalog] [Mateusz] +

Opole University. Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego. Uniwersytet Opolski ( Opole, Opole Poland) [web site ]  [online catalog] [ALEPH 500] +

  Opole University -- Faculty of Economics. Biblioteka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Uniwersytet Opolski -- Wydział Ekonomiczny ( Opole, Opole Poland) [web site ]  [online catalog] [ALEPH 500]

  Opole University -- Faculty of Natural Sciences and Technology. Biblioteka Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. Uniwersytet Opolski -- Wydział Przyrodniczo-Techniczny ( Opole, Opole Poland) [web site ]  [online catalog] [ALEPH 500]

  Opole University -- Faculty of Philology. Biblioteka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Uniwersytet Opolski -- Wydział Filologiczny ( Opole, Opole Poland) [web site

  Opole University -- Faculty of Theology. Biblioteka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Uniwersytet Opolski -- Wydział Teologiczny ( Opole, Opole Poland) [web site ]  [online catalog] [ALEPH 500]

  Opole University -- Institute of German Philology. Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego. Uniwersytet Opolski -- Instytut Filologii Germańskiej ( Opole, Opole Poland) [web site ]  [ALEPH 500]

  Opole University -- Interdepartmental Library for the Faculties of Mathematics, Physics and Computer Science. Miedzywydzialowa Biblioteka Nauk Ścisłych Uniwersytetu Opolskiego. Uniwersytet Opolski -- Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki ( Opole, Opole Poland) [web site ]  [online catalog] [ALEPH 500]

Technical University of Opole. Biblioteka Glówna Politechniki Opolskiej. Politechnika Opolska ( Opole, Opole Poland) [web site ]  [SOWA]

University of Silesia -- Faculty of Law and Administration - Theatre and Audiovisual Arts. Biblioteka Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Uniwersytet Slaski w Katowicach -- Wydzial Prawa i Administracji -- Teatru i Sztuk Audiowizualnych ( Opole, Opole Poland) [web site ]  [PROLIB]