Library Technology Guides

Documents, Databases, News, and Commentary

Library Technology Guides

Library Automation Perceptions Survey

Tervetuloa 2023 Library Technology Guides'in automaatiokyselyyn. Kirjastojärjestelmätrendien analysoimiseksi pyydämme vastauksianne seuraaviin kysymyksiin.

Kysely järjestetään nyt 9. kerran. Toivomme kirjastojen vastaavan kyselyyn vuosittain. Olemme kiinnostuneita kirjastojen havaitsemista muutoksista järjestelmätoimittajien suorituskyvyn ja järjestelmien laadun suhteen.

Kyselyssä esitettyihin kysymyksiin löytyy erilaisia näkemyksiä jokaisessa kirjastoyksikössä. Pyydämme, että vastaat sen mukaan, minkä näet edustavan kirjastonne päätöksentekijöiden näkemyksiä. Vastausten tulee koskea kyseistä vuotta.

Voit vastata vain yhden kirjaston puolesta.

Vastausten tai kommenttien antajien henkilöllisyyttä ei paljasteta. Kyselyn tulokset julkaistaan yhteenvetona. Vastaajien antamat kommentit esitetään tuloksissa, mutta tiedot kommentoijan henkilöllisyydestä ja kirjastosta poistetaan.

Huomioitavaa: Vaikka kyselyssä puhutaan integroiduista kirjastojärjestelmistä (Integrated Library System, ILS), olemme myös kiinnostuneita uuden sukupolven kirjastopalvelualustoista (Library Services Platforms).

Lisätietoa kyselystä antaa Marshall Breeding.


Taustatietoja vastaajasta:

Etunimi:
Sukunimi:
Sähköpostiosoite:
Määrittele salasanasi
Uutiskirjeen tilaus? Valitse tämä, mikäli haluat saada kuukausittaisen uutiskirjeen Library Technology Guides'ilta..

Kirjasto: Vanderbilt University Libraries


Nykyinen kirjastojärjestelmä:
Järjestelmätoimittaja:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kuinka tyytyväinen kirjastonne on nykyiseen integroituun kirjastojärjestelmäänsä (Integrated Library System)?
0=Tyytymätön 9=Hyvin tyytyväinen
Kuinka kattavat toiminnallisuudet kirjastojärjestelmässänne on suhteessa kirjastonne tarpeisiin?
0=Ei kattavat 9=Hyvin kattavat
Kuinka tehokas järjestelmänne on kirjastonne painettujen materiaalien hallinnassa?
0=Tehoton 9=Hyvin tehokas
Kuinka tehokas järjestelmänne on kirjastonne sähköisten aineistojenne hallinnassa?
0=Tehoton 9=Hyvin tehokas
Kuinka tyytyväinen kirjastonne on yleisesti ottaen järjestelmätoimittajaan*, jolta olette hankkineet nykyisen kirjastojärjestelmänne?
0=Tyytymätön 9=Hyvin tyytyväinen
Kuinka tyytyväinen kirjastonne on järjestelmätoimittajan asiakastukeen?
0=Tyytymätön 9=Hyvin tyytyväinen
Onko kirjastojärjestelmällenne tarjottu asiakastuki parantunut vai huonontunut kuluneena vuonna?
0=Huonontunut 9=Parantunut
Mille taholle kirjastonne lähettää suurimman osan kirjastojärjestelmää koskevista tukipyynnöistä?
[ Järjestelmätoimittajalle ] [ Konsortion tai toisen kirjaston kautta ]
Voisiko kirjastonne harkita jatkavansa yhteistyötä nykyisen järjestelmätoimittajan kanssa, mikäli kirjastonne olisi ottamassa käyttöön uutta kirjastojärjestelmää?
0=Ei todennäköistä 9=Todennäköistä
Asennettiinko käytössänne oleva kirjastojärjestelmä käyttöönne sovitun aikataulun mukaisesti ja sopimuksen mukaisesti?
[ kyllä ] [ ei ]
Onko kirjastonne harkitsemassa uuden kirjastojärjestelmän käyttöönottoa?
[ kyllä ] [ ei ]
Jos kyllä, niin mitä järjestelmiä harkitsette käyttöönotettavaksi:
Harkitseeko kirjastonne kirjastojärjestelmästä erillisen hakuliittymän (discovery interface) hankkimista?
[ kyllä ] [ ei ] [ Hakuliittymä (discovery interface) jo käytössä ]
Jos kyllä, niin mitä hakuliittymiä (discovery products) harkitsette ottavanne käyttöön:
Kuinka todennäköisesti kirjastonne voisi ottaa käyttöön avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän?
0=Ei todennäköistä 9=Todennäköistä
Mikäli avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä on mahdollinen vaihtoehto, mitkä järjestelmät ovat harkinnassanne:
Kirjastokokoelman nidemäärä (noin):
Voit halutessasi antaa järjestelmiänne ja järjestelmätoimittajaa koskevaa lisäinformaatiota. Informaatiota tietojen antajasta tai hänen kirjastostaan ei julkaista. Voit kirjoittaa kommenttisi englanniksi tai suomeksi.

* *Huomioitavaa: jos kirjastonne jo käyttää avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmää, kerro organisaatioista tai yrityksistä, jotka ovat olleet mukana järjestelmän käyttöönotossa ja/tai ylläpidossa.